Condiţiile de Utilizare

Fiecare utilizare a pagini de website www.bionacin.net este supusă condițiilor menționate mai jos. Prin utilizarea paginii și preluarea materialelor care sunt publicate pe ea, sunteți de acord cu toate condițiile care se enumeră în continuare. Dacă nu sunteți de acord cu condițiile enumerate, vă rugăm să nu utilizați pagina și să nu preluați materialele de pe ea. Materialele publicate pe pagina de web se pot utiliza doar în scopuri necomerciale și doar pentru uzul personal, cu respectarea tuturor drepturi lor de autor, al altor drepturi de proprietate și toate limitările drepturilor enumerate.

Este  interzisă vizionarea publică, transmiterea, publicarea, modificarea, reproducția, distribuirea, participarea la transmitere sau vânzare, sau o altă activitate de utilizare a conținuturilor complete a acestor pagini sau utilizarea lor fără consimțământul prealabil în scris a companiei Polimark d.o.o. În caz că astfel de aprobare este emisă, nu este permisă radierea sau modificarea datelor existente care se referă la drepturile de autor/ sau sigla de comerț. Conținutul care se utilizează este menit cu exclusivitate la uz personal. Logo și sigla reprezentată pe aceste pagini de web, reprezintă proprietatea companiei Polimark d.o.o. și nu este permisă utilizarea lor pe alte pagini de web fără consimțământul prealabil în scris a companiei Polimark d.o.o. Nu este permisă postarea siglei  Bionacin sau a unui alt logo care cuprinde sigla, pe altă pagină web fără consimțământul prealabil în scris emis de către compania Polimark d.o.o.

Toate pozele , imaginile, clipurile de video și alte materiale care apar pe aceste pagini de web, reprezintă proprietatea companiei Polimark d.o.o. Drepturile de autor la aceste materiale care se găsesc pe pagina de web aparțin companiei Polimark d.o.o. Toate drepturile sunt reținute. Permisiunea se emite doare unor subiecți pentru utilizarea materialelor enumerate în scopuri de promoție, editoriale și informative, pentru publicarea lor în ziare, cotidiane sau mediile electronice. Utilizarea materialelor de pe pagina de web Bionacin , în alt mod, nu este permisă. De asemenea, nu este permisă utilizarea oricărui material de pe această pagină de web cu privire la comercializarea sau oferta de vânzare a produsului sau a serviciilor de orice fel. Prin utilizarea materialelor de pe pagina de web, utilizatorii sunt de acord să respecte toate limităriile prescrise, condițiile și solicitările.

Compania Polimark d.o.o. va depune efortul pentru a asigura ca pe pagina de web a companiei să fie postate datele actuale și corecte. Compania Polimark d.o.o. sub nici o împrejurare nu preia responsabilitatea pentru orice daună sau pierdere care reprezintă consecința utilizării datelor publicate pe pagina ei de web. Informațiile și datele de pe pagina de web  pot cuprinde unele erori tehnice sau unele erori de tipar. Ele se pot modifica sau publica fără anunț prealabil. Compania Polimark d.o.o. nu oferă garanție că pagina de web va fi disponibilă întotdeauna, sau că nu conține erori sau virusuri. Fiecare utilizator va accepta utilizarea acestei pagini de web, pe responsabilitatea sa proprie.

Dacă ne trimiteți poștă electronică (e-mail) cu datele personale, în baza cărora vă putem identifica, în formă de mesaj pe e-mail cu întrebări sau comentarii, noi vom utiliza aceste date doar pentru a răspunde la solicitările Dumneavoastre. Compania Polimark d.o.o. este conștientă de drepturile la viața particulară și confidențialitate.  În conformitate cu aceasta, vom asigura integritatea și siguranța tuturor detalii de natură personală, respectând legile corespunzătoare.

Compania Polmark d.o.o. reține dreptul la modificare sau întrerupere a fiecărei părți de pe această pagină de web, precum și de modificare a condițiilor de utilizare. Modifcările intră în vigoare prin publicarea pe această adresă.